Top

Kontakt


Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o. o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorstw

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000378660

NIP 502-010-05-81, REGON 021391487

ul. Kopalniana 4
59-100 Polkowice

 

bilety@ksgornik.eu

tel. 76/845-15-78